NIESTEROIDOWE LEKI PRZECIWZAPALNE W ZESPOLE PANS

Wpływ wczesnego i profilaktycznego stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych na czas trwania zaostrzeń u dzieci z PANS: badanie obserwacyjne pacjentów, prowadzone przez klinikę pediatryczną w środowisku akademickim.

Wprowadzenie: Pediatryczny ostry zespół neuropsychiatryczny (PANS) charakteryzuje się nagłym wystąpieniem ciężkich objawów obsesyjno-kompulsywnych i/lub ograniczeniem jedzenia wraz z co najmniej dwoma zbiegającymi się objawami neuropsychiatrycznymi. W przypadku powiązania ze Streptococcus grupy A, zespół ten nazywany jest autoimmunologicznym zaburzeniem neuropsychiatrycznym u dzieci związanym z infekcjami paciorkowcowymi (PANDAS). Postuluje się, że rolę etiologiczną odgrywa nieprawidłowa odpowiedź immunologiczna na infekcję, a następnie zapalenie układu nerwowego. Oceniliśmy wpływ leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) na czas trwania zaostrzeń w PANS/PANDAS.

 

zapis chemiczny ibuprofenu

Protokół leczenia NLPZ

Pacjenci kliniki PANS są oceniani i leczeni pod kątem infekcji podstawowych po przyjęciu do kliniki zgodnie z konsensusowymi wytycznymi diagnostycznymi PANS (Chang i in. 2015) oraz wytycznymi dotyczącymi zarządzania infekcjami PANS (Cooperstock i in. 2017). Przed styczniem 2015 r. nasi lekarze nie przepisywali rutynowo NLPZ w leczeniu zaostrzeń PANS, ale raczej proponowali je w leczeniu zapalenia stawów i/lub bólu. Od stycznia 2015 r. klinicyści rutynowo zalecali NLPZ w leczeniu PANS o nowym początku lub zaostrzeniu PANS. Lekarze oferowali także NLPZ w leczeniu zapalenia stawów, bólu lub resztkowych objawów neuropsychiatrycznych. 

Naproksen podawano w dawce 10 mg/kg co 12 godzin (maksymalnie: 500 mg/dawkę). 

Ibuprofen podawano w dawce 10 mg/kg co 6–8 godzin (maksymalnie: 600 mg/dawkę). 

Sulindac podawano w dawce 2–4 mg/kg co 12 godzin (maksymalna: 6 mg/kg/dobę, maksymalna dawka dla dorosłych = 400 mg/dobę podzielona dwa razy dziennie).

Celekoksyb podawano w dawce 50–100 mg dwa razy na dobę. 

Są to takie same schematy dawkowania, jakie stosują reumatolodzy dziecięcy w leczeniu innych chorób zapalnych. Wielu naszych pacjentów z PANS cierpi na ograniczenie przyjmowania płynów. W przypadku tych pacjentów zmniejszyliśmy dawkę lub wstrzymaliśmy podawanie NLPZ. Monitorowaliśmy pod kątem bólów głowy, reakcji alergicznych, siniaków, skutków ubocznych ze strony przewodu pokarmowego, zapalenia transaminitis, czynności nerek i krwiomoczu. U pacjentów przyjmujących przewlekle NLPZ co 3–6 miesięcy wykonywano badania enzymów wątrobowych, badania czynności nerek i badanie moczu.

Nasze wyniki sugerują, że NLPZ podawane profilaktycznie lub na początku zaostrzenia choroby są powiązane z krótszym czasem trwania zaostrzenia u pacjentów z nowo powstałymi i nawracającymi/remisyjnymi PANS i PANDAS. Wcześniejsze leczenie NLPZ w przypadku zaostrzenia PANS może prowadzić do szybszej remisji. Odkrycia te są spójne z wpływem NLPZ na inne choroby zapalne, w tym młodzieńcze zapalenie stawów. 

Na podstawie:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5749580/

Do leków anty-zapalnych należy osłonić organizm, przyjmować wysokiej jakości fosfolipidy łagodzące śluzówkę, colostrum najlepiej bez kazeiny, treoninę, osłonę wątroby.

Osobiście stosuję jako wsparcie terapii lekami przeciwzapalnymi u syna HepasetPro, preparat można zakupić tutaj: 

https://ogarnijhashimoto.pl/produkt/hepaset-pro/ze zniżką -10% na kod PANDAS.