NARKOZA U DZIECKA Z ZABURZENIAMI NEURO-BEHAWIORALNYMI

Jeśli Twoje dziecko ma mieć operację lub wymaga specjalistycznej diagnostyki, np. badania przewodu pokarmowego, wykonania rezonansu magnetycznego będzie musiało przyjąć środki uspokajające. Niektóre dzieci wymagają środków uspokajających w celu oczyszczenia zębów lub wypełnienia ubytku, ponieważ stany lękowe/problemy sensoryczne uniemożliwiają im uzyskanie rutynowej opieki stomatologicznej. Znieczulenie może zaostrzyć podstawowe problemy zdrowotne typowe dla autyzmu, PANS, PANDAS. Należy wiedzieć, że przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności dzieci z zaburzeniami neurobehawioralnymi można bezpiecznie poddać sedacji.

Sedacja, polega na stosowaniu przez lekarzy małych dawek znieczulenia w celu zablokowania bólu, zmniejszenia lęku i zapewnienia pacjentom komfortu podczas zabiegów i po nich.
Poziom sedacji może wahać się od minimalnego (pacjent czuje się zmęczony, ale może mówić) do głębokiego (pacjent prawdopodobnie nie będzie pamiętał zabiegu).
Sedację stosuje się zwykle w przypadku krótszych zabiegów chirurgicznych lub zabiegów ambulatoryjnych, takich jak kolonoskopia.

Znieczulenie ogólne to połączenie leków, które wprowadzają dziecko w stan przypominający sen przed zabiegiem medycznym.
Kiedy Twoje dziecko znajduje się w znieczuleniu ogólnym, jest całkowicie nieprzytomne.
Ze względów bezpieczeństwa zespół anestezjologiczny umieści rurkę do oddychania, gdy dziecko będzie pod wpływem znieczulenia ogólnego.

Miejscowe środki znieczulające podaje się w postaci zastrzyku bezpośrednio w miejsce, które wymaga znieczulenia, na przykład ząb wymagający wypełnienia ubytku lub palec wymagający szwów.

Wiele dzieci autystycznych, z PANS, PANDAS ma problemy zdrowotne; do najczęstszych należą dysfunkcja mitochondriów i zaburzenia metylacji. Niestety, dzieci cierpiące na którąkolwiek z tych przypadłości są bardziej podatne na regres po znieczuleniu.

Dysfunkcja mitochondriów
Ponieważ wiele środków znieczulających działa w mitochondriach komórki, mogą one nasilać problemy związane z dysfunkcją mitochondriów. Na przykład niektóre środki znieczulające mogą wpływać na strukturę mitochondriów lub zmniejszać zdolność komórki do wytwarzania energii. W związku z tym potencjalną niepożądaną reakcją na znieczulenie jest regres, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności.

Nieprawidłowości w metylacji
Innym częstym schorzeniem współwystępującym w autyzmie, które zaostrza znieczulenie, są zaburzenia metylacji. Metylacja to podstawowy sposób, w jaki organizm pozbywa się toksyn. Dlatego też, jeśli u Twojego dziecka występują zaburzenia metylacji, jego zdolność do detoksykacji środków znieczulających po zabiegu będzie jeszcze bardziej upośledzona.

Aby złagodzić niekorzystne skutki leków znieczulających, osoby z dysfunkcją mitochondriów i zaburzeniami metylacji powinny rozważyć unikanie niektórych leków.

Omawiając możliwości znieczulenia z lekarzem dziecka, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

Znieczulenie miejscowe:
Lidokaina jest preferowanym środkiem znieczulającym miejscowo, ponieważ jest mniej szkodliwa dla mitochondriów (hamuje karnitynę w mniejszym stopniu niż bupiwakaina).

Sedacja:
Małe dawki ketaminy nie powodują uszkodzeń mitochondriów (więcej informacji https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2326409817707770).
Jeśli Twoje dziecko potrzebuje środków uspokajających na dłużej niż 20 minut, rozważ unikanie leku Propofol (więcej informacji na temat Propofol https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29447230/).

Nawodnienie podczas operacji:
Płyn Ringera z dodatkiem mleczanu to roztwór dożylny stosowany przez lekarzy w leczeniu odwodnienia lub podawaniu leków dożylnie podczas operacji.
Ponieważ zawiera wiele takich samych elektrolitów jak krew, niektórzy lekarze wolą go od zwykłej soli fizjologicznej.
Osoby z dysfunkcją mitochondriów powinny unikać płynu Ringera z dodatkiem mleczanu, ponieważ może on podnosić poziom mleczanu we krwi, co dodatkowo pogarsza funkcję mitochondriów.
Zamiast tego lekarze powinni regularnie podawać dożylnie płyny z solą fizjologiczną pacjentom z dysfunkcją mitochondriów.

Wsparcie detoksykacyjne dla dzieci z dysfunkcją mitochondriów i zaburzeniami metylacji

Ogólne zalecenia:
Nawadnianie filtrowaną wodą, pić jak najwięcej płynów, dzięki czemu łatwiej oczyścić organizm.
Dużo odpoczynku.

Kąpiele w soli Epsom. Sól Epsom zawiera siarczany, które pomagają w procesie detoksykacji. Można także podawać doustnie magnez i inne minerały.

Przeciwutleniacze:
CoQ10
L-karnityna
Witamina E
Witamina C

Wsparcie mitochondrialne:
Tiamina (B1)
Kwas pantotenowy (B5)
Pirydoksyna (B6)
Biotyna (B7)
Kwas alfa liponowy

Wsparcie metylacji:
Witamina B12 (metylo-, adenozylo-, hydroksy-)
Metylofolian (5MTHF, kwas folinowy)
N-acetylo-L-cysteina
Cynk
BH4

Wsparcie detoksykujące:
GI Detox
Enterosgel
Węgiel z kokosa

Wsparcie nadnerczy:
Adrenal Cortex
Lemon Balm
DHEA
Różeniec górski
Pregnenolone

Dziecku będącemu na czczo i czekającemu na zabieg można podłączyć kroplówkę z glukozą.

Jeżeli w przeszłości Twoje dziecko źle reagowało na znieczulenie, przekaż to zespołowi anestezjologicznemu, aby poznał całą historię Twojego dziecka i mógł tym razem dokonać dla niego lepszego wyboru.

Powszechne środki znieczulające
Aby pomóc Ci podjąć świadomą decyzję poniżej jest lista dostępnych leków.

Desfluran
Jest to wysoce fluorowany eter metylowo-etylowy stosowany w fazie podtrzymania znieczulenia ogólnego. Środek wziewny do znieczulenia ogólnego
Środki ostrożności:
Badania pokazują, że Desfluran powoduje znaczny stres oksydacyjny.
Stres oksydacyjny, będący już znanym problemem autyzmu, może powodować zmęczenie, utratę pamięci, bóle głowy, bóle stawów i liczne choroby przewlekłe.

Fentanyl
Ten środek uspokajający jest krótko działającym opioidem. Fentanyl jest zwykle dobrze tolerowany.

Ketamina
Ketamina to środek uspokajający, który wprowadza pacjentów w stan podobny do transu, powodując, że zapominają o tym, co się stało.
Badania wskazują, że małe dawki ketaminy nie powodują uszkodzeń mitochondriów.
Środki ostrożności:
Ze względu na różnice metaboliczne, czasami ketamina nie ma działania uspokajającego u niewielkiego odsetka dzieci autystycznych.
Ponadto niektórym dzieciom autystycznym budzenie się na sali pooperacyjnej po zastosowaniu ketaminy zajmuje więcej czasu.

Podtlenek azotu (N2O)
Ten środek uspokajający jest również znany jako „gaz rozweselający”.
Środki ostrożności:
Osoby z niedoborami witaminy B12, powinny unikać podtlenku azotu z następujących powodów:
N2O ma efekt uboczny polegający na zużyciu dużej części witaminy B12 przechowywanej w organizmie.
Dlatego pacjenci z niedoborem witaminy B12 są niezwykle wrażliwi na pogorszenie stanu neurologicznego po znieczuleniu podtlenkiem azotu.
Badanie to wskazuje również, że podtlenek azotu może zaostrzać objawy autyzmu.

Precedex (deksmedetomidyna)
Ten środek uspokajający zatrzymuje uwalnianie noradrenaliny, która blokuje sygnały bólowe. Obniża także ciśnienie krwi i tętno. Precedex jest zwykle dobrze tolerowany przez większość dzieci autystycznych, jeśli konieczne jest znieczulenie ogólne. Nie powoduje depresji oddechowej, dlatego anestezjolodzy go preferują.
Środki ostrożności:
Niektóre dzieci autystyczne potrzebują więcej czasu, aby obudzić się na sali pooperacyjnej podczas stosowania leku Precedex.

Propofol
Ten krótko działający środek znieczulający szybko przenosi pacjenta ze stanu przytomności do stanu uspokojenia, spowalniając aktywność mózgu i układu nerwowego.
Środki ostrożności:
Jeśli Propofol jest stosowany dłużej niż 20 minut, jest toksyczny dla mitochondriów. Propofol jest wyjątkowy, ponieważ wpływa na metabolizm mitochondriów poprzez co najmniej cztery oddzielne mechanizmy.
Ponadto dzieci z alergią/wrażliwością pokarmową na soję lub jaja muszą unikać Propofolu, ponieważ jest on zmieszany z płynem zawierającym olej sojowy i lecytynę jajeczną.
Ponadto u pacjentów z atopią w wywiadzie (tendencja do wytwarzania nadmiernej odpowiedzi immunologicznej w postaci immunoglobulin E (IgE)) istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji alergicznej na Propofol.

Sewofluran bez N2O
Sewofluran jest wziewnym lekiem do znieczulenia ogólnego. Jest to wysoce fluorowany metyloizopropyl. Jest to często dobrze tolerowany środek do znieczulenia ogólnego u dzieci autystycznych.
Ponieważ wielu anestezjologów podaje podtlenek azotu przed podaniem sewofluranu, prosimy o zapoznanie się z powyższymi informacjami na temat podtlenku azotu.

Midazolam
Midazolam to benzodiazepina powodująca relaks i senność. Powoduje również częściową lub całkowitą utratę pamięci. Jest popularnym sposobem na uspokojenie dzieci autystycznych.
Środki ostrożności:
Z powodu problemów metabolicznych niektóre dzieci autystyczne nie śpią wystarczająco dużo. Midazolam zamiast działać uspokajająco, może wywołać u niektórych osób stan pobudzenia, histerię, agresję lub niepokój.

Bibliografia:
https://www.aapd.org/assets/1/7/G_Nitrous.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5278534/
https://www.umdf.org/wp-content/uploads/2017/10/Metabolic-Precautions-and-ER-Recommendations.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2326409817707770
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18008117/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa021867
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5278534/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29447230/

Wpis został stworzony wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu zastąpić profesjonalnej porady, diagnozy lub leczenia. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy zawsze zwrócić się o poradę do swojego lekarza, terapeuty lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia.