betulaKwas betulinowy i jego korzyści u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi.

Kwas betulinowy to naturalnie występujący pentacykliczny triterpenoid, który ma właściwości przeciwretrowirusowe, przeciwmalaryczne i przeciwzapalne, a także niedawno odkryty potencjał jako środka przeciwnowotworowego poprzez hamowanie topoizomerazy. Występuje w korze kilku gatunków roślin, głównie brzozy białej (Betula pubescens), od której wziął swoją nazwę.
Terpenoidy i ich półsyntetyczne pochodne mogą stanowić obiecujące środki neuroprotekcyjne przeciwko kilku dysfunkcjom neurologicznym i poznawczym.

Ochrona przed mykotoksynami.

Toksyna T-2 jest mykotoksyną, która ma szkodliwy wpływ na układ odpornościowy i funkcje poznawcze. Kwas betulinowy to pentacykliczny triterpenoid typu lupanu pochodzenia roślinnego, posiadający szerokie spektrum bioaktywności. Kwas betulinowy hamuje ekspresję mRNA cytokin prozapalnych, takich jak interleukina-1β (IL-1β), IL-6 i czynnik martwicy nowotworu α (TNF-α), jak również zwiększa ekspresję mRNA cytokin przeciwzapalnych, takich jak IL-10, może poprawić funkcje poznawcze, zwiększyć zdolność przeciwutleniającą i hamować wydzielanie cytokin prozapalnych w mózgu, pełniąc w ten sposób rolę zapobiegawczą i ochronną przed uszkodzeniami mózgu powodowanymi przez toksynę T-2.

Zmniejszenie wytwarzania il-17.

Kwas betulinowy łagodził objawy łuszczycowe i zmiany zapalne skóry, zmniejszał również wytwarzanie IL-17A, zwiększał poziom cytokiny przeciwzapalnej IL-10. Ponadto hamował ekspresję genów mediatorów prozapalnych w zmianach skórnych, w tym RORγt, IL-17A, IL-6 i TNFα. Co ważne, tłumił sygnalizację NFκB w zmianach skórnych. Wreszcie, hamował proliferację komórek T i wytwarzanie IL-17A przez komórki T CD4+ in vitro.

Należy pamiętać o roli IL-17A w etiologii zespołu PANDAS.
Choroby ośrodkowego układu nerwowego, takie jak autoimmunologiczne zapalenie mózgu, są powiązane z występowaniem przeciwciał przeciwko receptorom neuronalnym i białkom synaptycznym.
W mysim modelu poinfekcyjnego autoimmunologicznego zapalenia mózgu wywołanego wielokrotnymi infekcjami Streptococcus grupy A badanie wykazało, że limfocyty Th17 odgrywają kluczową rolę w przedostawaniu się przeciwciał do OUN, trwałej aktywacji mikrogleju i deficytach neurofizjologicznych w przetwarzaniu zapachów. Wzmacnia to model poinfekcyjnego zapalenia zwojów podstawy mózgu.
Co więcej, badanie wykazało, że u myszy pozbawionych limfocytów Th17 zmniejszyło się uszkodzenie bariery krew-mózg, aktywacja mikrogleju i naciekanie przeciwciał do OUN. Limfocyty Th17 powodują deficyty naczyniowe i neuronalne w mysim modelu poinfekcyjnego autoimmunologicznego zapalenia mózgu.

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1911097117

Wpływa pozytywnie na koncentrację, pamięć, a także funkcje motoryczne.

Deficyty poznawcze są główną konsekwencją zaburzeń neurologicznych, których częstość występowania wzrosła w ciągu ostatnich trzech dekad. Kwas betulinowy zapobiega uszkodzeniom neuronów i przywraca funkcje poznawcze w chorobach neurodegeneracyjnych, co pozytywnie wpływa na pamięć i koncentrację.
Obecne wyniki potwierdziły silną zdolność kwasu betulinowego do wychwytywania wolnych rodników i usuwania czynników utleniających w tkance mózgowej. Ten naturalny produkt można uznać za możliwy związek terapeutyczny w leczeniu zaburzeń motorycznych i niemotorycznych w chorobie Parkinsona. Wyniki badań sugerują, że kwas betulinowy chroni mózg przed uszkodzeniami neuronów i mogłyby zostać wykorzystany do ograniczenia pogorszenia funkcji poznawczych związanych z zaburzeniami neurodegeneracyjnymi.

Pomoc przy padaczce i GABA.

Odkrycia pokazują duży wpływ betuliny na ośrodkowy układ nerwowy in vivo, a także pokazują wyraźne właściwości triterpenów związane z receptorem GABA(A). Betulina wiąże się z receptorami kwasu gamma-aminomasłowego i wywiera u myszy działanie przeciwdrgawkowe. Obecnie dostępne na rynku środki nasenne zazwyczaj wykorzystują regulację GABAergiczną, nad którą aktywnie prowadzi się wiele badań. Jednak niewiele badań skupiło się na receptorach acetylocholiny, które regulują czuwanie. Badania sugerują, że betulina może być skutecznym antagonistą, na który nie wpływają duże ilości ACh uwalniane podczas czuwania i snu REM. W oparciu o powyższe wyniki eksperymentów, betulina prawdopodobnie będzie terapeutycznie użytecznym środkiem nasennym i uspokajającym.

Pozytywny wpływ na refluks, uszczelnienie jelit.

Kwas betulinowy skutecznie hamuje sekrecję kwasów żołądkowych, a zatem powoduje zmniejszenie zmian zapalnych w przewodzie pokarmowym. Zaobserwowano zależne od dawki działanie przeciwwrzodowe metanolowego ekstraktu Tetracera potatoria (MeTp) i wyizolowanego z niego kwasu betulinowego. Betulina wykazywała obiecującą biodostępność po podaniu doustnym, dzięki czemu może złagodzić zapalenie okrężnicy i zwłóknienie związane z zapaleniem okrężnicy, powodując wzmocnienie integralności bariery okrężnicy.


Warto podjąć próbę poprawy funkcjonowania dziecka stosując betulinę na co dzień. Na rynku jest coraz więcej preparatów, ja mogę polecić ten, który stosuję sama Betula Forte, w dawce 2x1 spełnia moje oczekiwania jeśli chodzi o zwiększenie wydolności pracy umysłowej.
W aptece "Zdrowie Rodzinne" można nabyć Betula Forte z rabatem 10% na kod PANDAS.
https://www.zdrowierodzinne.pl/pl/p/Betula-Forte-Biotomed%2C-pamiec%2C-koncentracja%2C-neuroregeneracja%2C-30-kapsulek/1600


Bibliografia:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1567576919305995
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014299918302796
https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acschemneuro.1c00198
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9699954/
https://link.springer.com/article/10.1016/j.pharep.2017.11.020
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18582921/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34062829/
https://www.researchgate.net/publication/272323835_The_Effect_Of_Tetracera_potatoria_And_Its_Constituent_Betulinic_Acid_On_Gastric_Acid_Secretion_And_Experimentally-_Induced_Gastric_Ulceration